top wysiwyg site maker software

Smarter Futures

Smarter Futures richt zich op het opschalen van innovaties, veelal op het vlak van zorg en eHealth. Door het leggen en opzoeken van verbindingen op Europees regionaal niveau kan kennis worden gedeeld en daarmee vergroot. Maatschappelijke en economische impact wordt gemeten en nieuwe investeringsmodellen worden gezocht. De partners binnen Smarter Futures geloven sterk in co-creatie voor innovatie, op basis van een vraaggestuurde en bottom-up benadering en -methode. Ithaca werkt met Smarter Futures samen op het vlak van quadruple stakeholder community building (netwerkontwikkeling van verschillende actoren - onderwijs, overheid, ondernemers en omgeving), o.a. in de zorg.